Verknipte erfenis

Al jaren heb ik een stapel letterlijk stukgelezen Katholieke Illustraties in mijn bezit. Ze komen van mijn moeders familie. De Katholieke Illustratie (1867 – 1967) was een veelgelezen weekblad. Tijdens de verzuiling (1910 – 1960) was het een van de grootste tijdschriften van Nederland. Ze staan vol met oude staalgravures. In de 19e eeuw een gangbare techniek voor het drukken van illustratiemateriaal in grote oplages.

Mijn moeder kon ze nooit wegdoen. Haar jongste zus heeft nog herinneringen aan hoe haar vader (mijn opa) in de oorlogsjaren verhalen uit de oudere illustraties voorlas. Vroe-ger mocht het niet maar nu heb ik ze verknipt en gecombineerd met hedendaagse beelden. De tijdsgeest van toen en nu met elkaar vermengd tot nieuwe beelden die misschien iets zeggen over hoe alles verandert in het passeren van de tijd.

MENU